Agraïments

Amb el meu agraïment a les paraules de suport de P. Cassià M. Just, abat emèrit de Montserrat, sobre el que en el seu moment va ser el casset de Pep Tort- Contes i Cançons a Cau d’Orella ®.”

Dedicatòria en el llibre “Miscel·lània a Joaquim Arenas i Sampera”

Amb el meu agraïment a les paraules de suport de Joaquim Arenas i Sampera, mestre i pedagog, cap del Servei d’Ensenyament del Català entre 1983 i 2003 i rector de la Universitat Catalana d’Estiu el 1995.



Sobre el k7 “Contes i cançons” (Revista “El Pou de la Gallina”)